Voorwaarden

Door inschrijving van en deelname aan een trainingsdag of een reis gaat de cursist/deelnemer akkoord met de voorwaarden.