Toertochten

Evenals voorgaande jaren verzorgt Vervolg Trainingen Motorrijden ook in 2019 weer “Eendaagse en Meerdaagse Toertochten”.

Op de volgende pagina’s vindt u hierover meer informatie.